Společnost Šmídl čekají od 1. 9. 2022 organizační změny. Jaké změny to budou? Zeptali jsme se generálního ředitele holdingu pana Radka Odstrčila.

„V zájmu celkového posílení managementu a naplnění dlouhodobé koncepce řízení holdingové struktury jsme se rozhodli nabídnout pozici výkonného ředitele Šmídl s.r.o. panu Miroslavovi Uhlířovi, který tuto pozici přijal.
Nyní je zodpovědný za divizi logistiky, kterou bude i nadále řídit napřímo. Mimo to, bude rovněž celkově odpovědný za řízení divize dopravy, prostřednictvím ředitele dopravy.

Výše uvedené změny vyvolají ještě potřebu dalších dílčích organizačních změn v rámci struktury Šmídl s.r.o. o kterých budete včas informováni.“

Marketingový tým

 Organizační změny společnosti Šmídl s.r.o.

Další novinky