Zapojili jsme se do iniciativy NELEŽ. Cílem této iniciativy je omezit šíření dezinformací. Dezinformační weby často čerpají příjmy z reklamy. Naši reklamu nezobrazujeme na dezinformačních webech a tím posilujeme média, která pracují s informacemi profesionálně, zodpovědně a poctivě. Pojďte do toho s námi! Více informací naleznete na webové adrese www.nelez.cz

Další novinky