Publicita EU

 

 

 

 

Společnost Šmídl Provozní Holding s.r.o. realizuje projekt s názvem Šmídl Provozní Holding s.r.o. se vzdělává s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_097/0012623.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.

Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 48 osob

Realizace projektu: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2021