Spolupráce se školami

Možnost praxe

Společnost Šmídl je nakloněna spolupráci se školami, ať už odbornými učilišti, středními či vysokými. V rámci této spolupráce nabízí studentům možnost vykonání dlouhodobější praxe ve dvou našich střediscích, na základě dohody s příslušnou školou.

Absolventské práce

Vysokoškolským studentům či studentům vyšších odborných škol umožňujeme zpracovat námi navržená témata absolventských prací a naši specialisté jsou nápomocni konzultační formou. Spolupracujeme při odborných stážích.

Pokud máte zájem v rámci vašeho studia absolvovat povinnou školní praxi, kontaktujte naše personální oddělení na e-mailové adrese: personalni@smidl.cz nebo na tel.: 737 796 918.

 

smidl-spoluprace